لیست قیمت نهال در نهالستان پالیز

قیمت نهال ها در نهالستان پالیز بروز می باشد. قیمت تک فروشی از یک 1 الی 300 نهال و همچنین قیمت عمده از 300 نهال بیشتر می باشد. قیمت نهال به تومان می باشد. نهال ها حدود 200 نوع می باشند که خیلی از نهال ها در لیست موجود نیست و باید تماس بگیرید.

کد نهال نام نهال قیمت نهال
2223 نهال گردو چندلر پالیز 12000
2224 نهال گردو لار پالیز 12000
2225 نهال گردو روند پالیز 12000
2226 نهال گردو ژنوتیپ پالیز 12000
2227 نهال گردو وینا پالیز 12000
2228 نهال گردو هارتلی پالیز 12000
2229 نهال گردو خوشه ای پالیز 12000
2230 نهال گردو کانادایی پالیز 12000
2231 نهال گردو تویسرگان پالیز 12000
2232 نهال گردو پدرو پالیز 12000
2233 نهال گردو فرانکت پالیز 12000
2234 نهال گردو شبین پالیز 12000
2235 نهال هلو آلبرتا پالیز 8000
2236 نهال شلیل مغان پالیز 6500
2237 نهال هلو انجیری پالیز 8200
2238 نهال هلو زعفرانی پالیز 7000
2239 نهال شلیل انجیری پالیز 7000
2240 نهال هلو انجیری قرمز پالیز 7000
2241 نهال سیب قرمز پالیز 6000
2242 نهال سیب زرد پالیز 7000
2243 نهال گیلاس تکدانه پالیز 7000
2244 نهال بادام زود گل پالیز 6000
2245 نهال بادام دیرگل پالیز 8000
2246 نهال گلابی پالیز 7000